Praktijk

Wij profileren ons in de markt vooral als leverancier van processen en niet als leverancier van producten.
Dat wil zeggen dat een levering niet eindigt met het achter de deur zetten van een partij chemicaliën, maar de levering van een proces betekent voor ons: begeleiding van a tot z.

Daarom heeft een groot aantal bedrijven de afgelopen jaren gekozen voor C&T technics als leverancier van hun voorbehandelingsproces. Verder kunt U bij ons terecht voor:

  • Advies over de keuze van het voorbehandelingsproces
  • Advies over de constructie van de betreffende installatie
  • Begeleiding van aanvraag van vergunningen
  • In bedrijfstellen van de installatie
  • Opstellen van complete technische handleiding
  • Instrueren van de betreffende operators
  • Uitvoeren van benodigde corrosie testen
  • Periodieke service bezoeken.

Daarnaast is C&T technics continue bezig met innovatie en verbetering van de bestaande processen en technieken vooral in relatie tot het milieu.